Anti

多情却似总无情,唯觉樽前笑不成。蜡烛有心还惜别,替人垂泪到天明!

世事无常,一路走好!天堂没有痛苦 !

 I tried so hard
 我如此努力地尝试过
 And got so far
 却差之千里
 But in the end
 结果到头来
 It doesn't even matter
 那根本是无济于事
 I had to fall
 我只能沦陷
 To lose it all
 失去原本的一切
 But in the end
 但在最后
 It doesn't even matter
 那根本不值一提

2017-07-22

洗脑的前奏,跑步歌!好听

2017-07-16

希腊的后摇乐队,非常好听!无尽的爆炸,燃烧!

2017-07-01

民谣哥特旋律交响黑!Alghazanth来自芬兰,他们的音乐几乎摆脱了很多芬兰乐队概念上的雷同与重迭!

2017-06-16

双峰镇第三季第二集的片尾曲。25年后重启的双峰水准依旧,音乐还是那么美!

Shadow
Shadow
Take Me Down
Shadow
Take Me Down With You

For The Last Time
You’re In The Water
I’m Standing On The Shore
Still Thinking That I Hear Your Voice
Can You Hear Me?

For The Last Time

At Night I’m Driving In Your Car
Pretending That We’ll Leave This Town
We’re Watching...

2017-06-14

前Slumber/AtomA吉他手Jari Lindholm(瑞典)和前Inborn Suffering/Cold Insight/Fractal Gates主唱Sébastien Pierre(法国)于2009年组建的旋律厄运/死亡金属计划 !

2017-06-11

厄运旋死佳作!最后的那段吉他唯美至极!

2017-06-11

俄罗斯单人黑,唯美的催眠曲!

2017-06-10

防弹BTS【田柾国】【朴智旻】翻唱的We don't talk anymore!不错!

2017-06-04

冰岛怪才多!

Þetta er það lengsta sem ég fer.
这是我长途跋涉抵达的的最远之处
Aldrei aftur samur maður er.
一切一切完全变得不同
Ljóta leiðin heillar nú á ný,
那卑鄙的生活正在呼唤着我
daginn sem ég lífið aftur flý.
企图让我回到我逃离那魔鬼之地的一天

Ef ég vinn í ...

2017-06-01
1 / 61

© Anti | Powered by LOFTER